Leverance

Leverance '24/'25

Kampagnen ’24/’25 forventes at starte i uge 35.

 

Flexibel levering

Grundtegning svarer til 105 % i kampagnen 2024/25.

20 kg stivelse pr. andel = 100 kg rene kartofler med 20 % stivelse.

Det er muligt at levere fleksibelt på sin leveringsret fra 95 % til 105%. Det betyder, at man har mulighed for at levere 95-105 % med fuld restbetaling og uden fratræk op til 105 % den efterfølgende kampagne.

Levering fra 105 % til 115 % i kampagnen afregnes aconto minus kr. 0,25 i lagerleje, og restbetalingen afregnes den efterfølgende kampagne med denne kampagnes niveau.

Fra 105 % til 115 % levering fratrækkes den efterfølgende kampagne.

Levering over 115 % fastsættes en aktuel pris af bestyrelsen fra kampagne til kampagne.

Leverer man under 100 % giver det ikke ret til ekstra levering året efter.

 

Kartoffeltransport

Som hovedregel sørger fabrikken for transport af kartoflerne (fabriksafhentning) men hver enkelt avler kan også vælge at transportere sine kartofler selv (selvkører-ordning).

Fabriksafhentningsaftale

Der er indgået transportaftale med Svend Åge Østergaard, Johan Bækgaard & søn, Bjarne Madsen og Bulktansport.

Avleren kan få kørt kartoflerne til en konkurrencedygtig pris.

Kartoflerne bliver læsset således at avlerne ikke selv skal flytte læssemaskine

Avleren betaler 3,89 kr./hkg renvare uanset adresse indenfor 120 km fra bedriftsadresse til leveringsfabrik.

Ved afstand over 120 km, betaler avleren selv meromkostningen.

 

Krav til afhentningforhold

 • Kartoflerne skal ligge på jævn og fast bund ved fast vej, så læsning af kartoflerne kan ske uden spildtid. Desuden er en plan overflade, der er veldrænet, vigtig af hensyn til at minimere tilførslen af smuds og beskadigelser på kartoflerne ved læsning.
 • Chaufførerne skal sikres gode til-/frakørselsforhold, så afhentningen kan foregå gnidningsfrit, uden fastkørsler og skader på lastbilerne, såsom afrevne sidespejle og antenner.
 • På alle ruter vil der forekomme afhentning med sættevogns-træk, hvilket stiller større krav til vendeplads.
 • Køreafstanden fra kartoffelkulen til lastbilen skal være kortest muligt, for at minimere læssetiden. Det kan evt. være nødvendigt at lave huller i læhegn mellem mark og vej samt etablere overkørsler.
 • Såfremt chaufføren vurderer, at tilkørselsforholdene til kulen ikke er i orden, har han lov til at køre tomhændet fra afhentningsstedet.
 • Afdækning af kartoffelkulen inden afhentning varetages af avlere, som også har pligt til at være chaufføren behjælpelig under læsningen.
 • Chaufføren orienterer avleren mindst et døgn før afhentning.
 • Mindstelæs ved ankomsten til fabrikken er 180 tdr.
   

Selvkører-ordning

Avlere, der selv ønsker at varetage transporten af kartofler til fabrikken har mulighed for dette ved at tilmelde sig selvkører-ordningen via dyrkningskontrakten.

Selvkørerordningen betyder at man selv sørger for transport af kartofler ud fra den leveringsplan der er udsendt fra fabrikken.

Alle der har valgt selvkørerordningen betaler 3,89 kr./hkg renvare uanset adresse inden for 120 km fra bedriftsadresse til leveringsfabrik.

Selvkørere kompenseres for egen kørsel pr. 1 km-zoner i forhold til gennemsnitlig fragtpris fra fabriksafhentning.

Se tabellen over selvkørergodtgørelse i forhold til afstand til fabrikken under Selvkørergodtgørelse.

Såfremt selskabets regler i forhold til dyrkningskontrakten ikke overholdes, fratages avleren retten til at være selvkører.
 

Vejning

Ved ankomsten til fabrikken vejes kartoflerne, og der udtages to prøver af hvert læs. Denne prøve anvendes til stivelses- og smudsbestemmelse til afregningen. Det fundne smuds fradrages i afregningen og der ydes tillæg/fradrag efter tabellen.

Se tabeller med smudstillæg og -fradrag under Afregning.

På leveringstidspunktet bliver følgende elementer gennemgået:

 1. Kartoflerne skal være af sund og sædvanlig handelskvalitet.
  Kartoflerne skal være friske og ikke-frosne industrikartofler. Kartoflerne må ikke indeholde rester af pesticid- og tungmetaller og de må ikke være dyrket på genmodificeret læggemateriale. 
 2. Kartoflernes bruttovægt fastslås
  Bruttovægten bestemmes på kontrolleret (efter gældende lovgivning) brovægt. 
 3. Kartoflernes nettovægt fastslås
  Nettovægt bestemmes efter fradrag for smuds og sten. Ved smudsprocent (inkl. sten) over 20 % kan kartoflerne afvises. Det samme gælder ved forekomst af koks, slagger, træ og lignende, såsom store mængder toprester, der giver store problemer i vaskeriet og i riverne på fabrikken.
 4. Konstatering af stivelsesindhold
  Kartoflernes stivelsesindhold bestemmes på grundlag af vægten under vand af 5000 gram rene kartofler, som er udtaget repræsentativt af hver vognlæs.

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK